Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ăn mặc theo kiểu truyền thống với một người phụ nữ xinh đẹp của Ấn Độ. Bạn có rất nhiều chi tiết để tạo sari và đồ trang sức để cung cấp cho các liên lạc cuối cùng.