Sari Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ăn mặc theo kiểu truyền thống với một người phụ nữ xinh đẹp của Ấn Độ. Bạn có rất nhiều chi tiết để tạo sari và đồ trang sức để cung cấp cho các liên lạc cuối cùng.