Sarah in a Concert

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sarah là một ngôi sao và có một đêm nay buổi hòa nhạc. Chọn kiểu tóc tuyệt vời, trang điểm và quần áo mà tốt nhất phù hợp với bạn, cũng có thể bạn đã thấy tay guitar.