Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ổ đĩa một bị mất trên một hành tinh xa lạ để tìm những phần bạn cần phải sửa chữa tàu và lấy lại cho Robot Trái Đất.