Santas Cubes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hòa tan số lượng lớn nhất của các khối màu trước khi màn hình đầy với các khối đá. Bấm vào gạch cùng màu đó là hai hoặc nhiều hơn để loại bỏ chúng.