Santa Run 2

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Trợ giúp Santa cung cấp tất cả những món quà Giáng sinh. Đối với điều này, bạn phải tìm ra điểm dừng mà bạn thu thập những chiếc xe trượt tuyết tuần lộc.