santa rooftop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp Santa Claus thu thập tất cả những món quà và quay trở lại lò sưởi trong số ít nhất của di chuyển bạn có thể. Để nhảy nhấp chuột vào Santa và chỉ đạo các mũi tên, còn mũi tên nhiều quyền lực hơn.