Santa RockStar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một phiên bản Giáng sinh của một trò chơi như Guitar Hero. Anh chơi nhạc guitar của mỗi chế độ và khó khăn, đặt ngón tay của bạn trên các số 1-5 và chơi màu ghi chú khi thích hợp.