Santa Rockstar 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của phiên bản này Giáng sinh tuyệt vời của Guitar Hero, tập trung và nhấn các phím vào đúng thời điểm để làm cho cây đàn guitar của mình âm thanh tốt.