Santa Racers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngày Giáng sinh đang đến gần và ông già Noel có để đào tạo để trở thành những món quà mang nhanh nhất. Chọn một và chạy với tuần lộc của bạn để có được để có được bàn thắng đầu tiên và có được bàn tay của bạn trong công việc.