Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy Santa Claus bác sĩ và chữa lành vết thương của ông để ông có thể cung cấp những món quà vào ngày Giáng sinh. Bạn phải cung cấp thuốc, băng hoặc tìm đưa sốt của mình với một nhiệt kế.