Santa Christmas Shop

Đang tải trò chơi...
Trợ giúp Santa bán đồ trang trí Giáng sinh trong cửa hàng của bạn. Hãy tìm những sản phẩm mà bạn yêu cầu khách hàng, bọc quà và thu tiền.