Sands of the Coliseum

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn những đặc điểm của đấu sĩ của bạn để chiến đấu trong các rạp xiếc La Mã đô vật khác ở những nơi khác nhau và để tồn tại.