Sand Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành phong cách tiếng Anh của bạn Inglés Đào tạo DS. Nghe phát âm, nhìn vào bức tranh và viết các từ trong tiếng Anh. Các trò chơi được thiết lập trong một nhà hàng cho trẻ em vui hơn.