Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy đến cái chết của samurai chủ của bạn tiêu diệt những kẻ giết người của mình, vào lúc bắt đầu của trò chơi sẽ giải thích các điều khiển bạn nên sử dụng.