Samira Sew Shop

Đang tải trò chơi...
Có một cửa hàng thời trang tại thợ may của bạn làm cho trang phục mà sau đó bán cho khách hàng của bạn.