Sami Tea Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sami đã mở một quán cà phê mà là rất thành công. Seat khách hàng, cung cấp cho họ thực đơn và phục vụ họ những gì họ yêu cầu. Bạn cũng nên làm sạch các bảng và thay thế các sản phẩm.