Sami Spa Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Sami để phục vụ khách hàng của mình các Spa. UVA có dịch vụ tắm hơi, massage ... quang cũng nên cung cấp cho đối tượng họ yêu cầu và làm sạch những gì là bẩn.