Sami Pet Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sami phụ trách chăm sóc vật nuôi người mang lại cho khách hàng của họ. Trợ giúp cô ấy để đáp ứng tất cả các nhu cầu của con chó và mèo để giữ cho họ hạnh phúc.