Sami Nail Studio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Sami được cho sơn móng tay của bạn lớn và mở cơ sở để đáp ứng khách hàng của họ. Sơn màu móng tay bạn cho biết, khô chúng bằng máy sấy và đặt các bản vẽ hoặc sỏi nhỏ mà họ muốn.