saltamono

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Click vào khỉ khi bạn nghĩ rằng bạn nhận được lên đến các nền tảng tiếp theo, cho mỗi một mà bạn tải lên, bạn có thể kiếm được điểm.