SaltaCol

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Saltacol Hướng dẫn vào hang động để tìm một đối tác, di chuyển của nhấp chuột về nó arratra và phát hành. Tìm một cây xà beng để rời khỏi hang động và di chuyển giai đoạn.