S.T.A.N.D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo thành một phần của một dự án bí mật mà bạn phải bảo vệ những kẻ khủng bố, giết chúng chụp khả năng của bạn để ngăn chặn phong cách thời gian 'Ma trận'.