Ryokan

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

gạch vỡ bằng cách sử dụng các phím mũi tên hoặc Enter để đặt màu thích hợp để tạo thành hình vuông cùng màu. Nhận cần thiết để đạt được điểm số cấp độ tiếp theo.