Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tham gia vào các cuộc đua đầy bụi bặm của một sa mạc khải huyền. Cạnh tranh trong thời gian thực nhờ vào nhiều tùy chọn, tránh chướng ngại vật, và vượt qua fullfill phổi cát.