RushHour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển bằng cách kéo chiếc xe màu đỏ để đưa anh ta để thoát khỏi, cho điều này, bạn phải di chuyển những chiếc xe khác để lại cho bạn tự do đi lại. Khi bạn có được nhấn 'Next Level' để cấp độ tiếp theo.