Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy một sân bay kiểm soát khi đến và đi máy bay, nơi đậu theo loại tàu bay và tránh bất kỳ tai nạn.