runner range

Đang tải trò chơi...
Thông qua các thành phố với chiếc xe đạp của bạn đến đúng giờ để cuộc hẹn với các đồng nghiệp của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một tin nhắn SMS mà họ cho bạn biết thời gian bạn có. Tránh tất cả các chướng ngại vật và màn hình thời gian và tuyến đường mà bạn đã để lại trong các chỉ số trên.