rune caster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để hoàn thành các hàng hoặc cột để làm cho họ biến mất, rune có thể tham gia nếu họ có cùng màu hoặc biểu tượng giống nhau. Các dấu hoa thị là một ký tự đại diện và các tab mà bạn không thể có diễn ra đám cháy.