Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kate Middleton, nữ công tước xứ Cambridge, tham dự phải gala và bạn phải thiết kế và chọn quần áo, phụ kiện, tóc và trang điểm. Khi hoàn tất, một bồi thẩm đoàn sẽ xem xét và ghi điểm.