Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Kate Middleton, nữ công tước xứ Cambridge, tham dự phải gala và bạn phải thiết kế và chọn quần áo, phụ kiện, tóc và trang điểm. Khi hoàn tất, một bồi thẩm đoàn sẽ xem xét và ghi điểm.