Runa Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ bị hư mất phức tạp lúc đầu nhưng sau đó không thể ngừng chơi. Hoàn Sudoku này đặt các con số một cách chính xác và nơi các mũi tên cho bạn, bằng cách sử dụng ký tự Trung Quốc như là một ký tự đại diện.