run over

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để chạy trên tất cả những người mà bạn có thể, để có được điểm số tối thiểu của mỗi cấp. Mỗi người không chạy qua mất 25 điểm. Bạn cũng có thể cạnh tranh với một người bạn.