Run Hopy Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một con rồng nhỏ để tồn tại tất cả những nguy hiểm mà tìm thấy. Lanza bắn bằng miệng hoặc nhảy qua kẻ thù của họ.