Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tia chó nhỏ mạo hiểm bỏ chạy khỏi những kẻ xấu muốn bắt anh chạy và nhảy qua mái nhà. Thu thập tiền xu trên đường đi. Và nếu bạn gặp phải một trong những kẻ xấu, nghiêm trọng.