Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Batman giúp thoát ra qua các đường phố của cảnh sát London. Sử dụng chuột để nhảy đối tượng phía trước hoặc phía sau, và đường đi bằng cách nhấn vào nút chuột trái. Thu thập các biểu tượng để có được điểm.