rumble ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển quả bóng với mũi tên chỉ đạo bóng để có được tất cả các điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo.