Rumble Ball 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thứ ba của Rumble Ball, mục tiêu là như nhau, nhưng với màn hình mới. Đánh bóng tất cả các yếu tố, với con chuột chọn các góc độ và lực lượng giữ nó, nhưng bạn cũng có thể sử dụng phím dài.