rumble ball 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi mà chắc chắn nhớ. Nhiệm vụ của bạn là để dẫn bóng với con chuột, tiêu diệt tất cả các chip trên màn hình. Cũng sẽ có chip âm, lỗ và các bức tường đó sẽ cản trở các trò chơi.