rufus snowride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành trượt tuyết trên một đường đầy chướng ngại vật, làm thủ thuật và nhận được điểm cho đoạn đường nối nhảy và bấm '1', '2' hoặc '3'.