Ruff n Tumble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

máy arcade trò chơi phong cách vui vẻ, bắn các robot bạn đi tìm kiếm để đến được trận đấu cuối cùng với người đứng đầu của mỗi màn hình.