Royal Princess School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả các nàng công chúa châu Âu tham dự một thân trường đại học có uy tín, thấy mỗi một với đồng phục chiến nhất.