Royal Envoy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là vua mới và bạn phải quản lý vương quốc của bạn bằng cách xây dựng nhà ở cho người dân, nhà máy cưa để lấy gỗ và tất cả các loại công trình xây dựng sẽ dạy cho bạn trong trò chơi.