Royal Cats

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba chú mèo nghịch ngợm này muốn ăn trộm thức ăn từ đầu bếp triều đình, người đang cố gắng hết sức để làm hài lòng vị vua của mình. Vì lý do đó, các con mèo sẽ hợp lực bằng cách trèo ba người lên một chiếc ủng mà chúng sẽ đi qua cung điện nhảy và né móng tay và các vật sắc nhọn khác với mục đích đơn giản: Thức ăn!