Royal Boutique Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của cửa hàng bán của giày và quần áo mà họ thích. Ngoài ra còn có một hiệu cắt tóc mà bạn có thể làm cho các kiểu tóc họ yêu cầu.