Rough Roads

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch thế giới trong van này mà phải né tránh những trở ngại từ những con đường để giữ hành lý của khách du lịch. Dẫn của Ấn Độ, Ai Cập, London và nhiều nơi khác.