Rotor Fighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay qua những hòn đảo với máy bay trực thăng của bạn trong tìm kiếm của kẻ thù, hãy cố gắng tiêu diệt chúng trước khi họ giết bạn. Nhận điểm tốt để đặt tên của bạn trong số tốt nhất.