Rotation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tổ chức các tế bào tương tự cách mà xuất hiện trên kính lúp bên cạnh, di chuyển chúng bằng cách nhấp vào một cho rằng chỉ di chuyển trong vòng tròn.