Rotation !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phát tình hình của quái vật kính lúp nhỏ trong kính lúp lớn di chuyển trong vòng tròn.