Rooftop Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc đua từ thiện để hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Nhận đến mục tiêu trước khi thời gian chạy ra ngoài và huy động càng nhiều tiền càng tốt.