Roobix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian cố gắng để giải quyết khối Rubik ảo này, xoay các hàng bằng cách nhấp vào felchas cho đến khi mỗi bên là một màu đơn và nhấp chuột vào các khối để xoay nó.