Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn có thể chọn các cuộc phiêu lưu hoặc đơn giản là chiến đấu chế độ, mặc dù luôn có những nhân vật cùng một samurai Nhật Bản.