Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có thể chọn các cuộc phiêu lưu hoặc đơn giản là chiến đấu chế độ, mặc dù luôn có những nhân vật cùng một samurai Nhật Bản.